Ανακαίνιση κατοικίας στο Γαλατά

Μια νέα μελέτη σε κατοικία στο Γαλατά που αφορά την εσωτερική διαρρύθμιση και την ανακατασκευή των όψεων. Στην εικόνα μπορείτε να πάρετε μια ιδέα για το τι πρόκειται να κατασκευαστεί καθώς και μια εικόνα από τις πρώτες εργασίες.

20130123-151644