Ανάπλαση Εθνικού Σταδίου Χανίων (διπλωματική εργασία)

1_analusi 2_analusib 3_kentriki-idea4_protasi 5_paidotopos

6_anapsuktirio_wc7_bibliothiki

8_renders
A3parousiasis
A3parousiasis2


Φωτογραφίες μακέτας

Skills: Υποθέσεις εργασίας
Client: Διπλωματική εργασία