Κατοικία τύπου Loft σε ισόγειο χώρο στάθμευσης.


03_view_hall_dxo 02_view_wood_bench 01_view_saloni view_15_above 05_view_kitchenl_dxo 04_view_kitchen_dxo view_16_closeup view_19_stair_closeup view_18_stair view_17_bed_v2

Skills: Κατοικίες
Client: Kostas Nikolakakis, Nadia Foundoulaki